Koncerty v Lázních Darkov

Letos budeme hrát mimo jiné také v areálu Lázní Darkov. Moc se na tyto akce těšíme. Mimo nedělní koncerty jsme rovněž pozváni zahrát na akci "Zavírání pramenů". Věříme, že hlavně "karviňáci" nás podpoří a na tyto akce přijdou. Velmi děkujeme za skvělou spolupráci s  dramaturgyní paní Smrčkovou z Lázní Darkov !